Drijfveren – brengt geld jou in beweging?

geld-als-drijfveer-blog

Er zijn allerlei drijfveren die mensen in beweging brengen. Wat drijft jou? Welke intrinsieke motivatie heb jij? Geef je er dagelijks invulling aan? In twee blogs neem ik een paar bekende drijfveren onder de loep. Daarmee wil ik je inzicht en inspiratie geven, zodat je makkelijker leiding kunt geven en meer kunt bereiken met minder moeite. Enerzijds is dat mogelijk omdat je met deze kennis vanuit je eigen innerlijke kracht kunt werken. Anderzijds omdat je dan makkelijker kunt omgaan met weerstand van teamleden, leidinggevenden, klanten of opdrachtgevers. Door te kijken naar wat de ander drijft, kun je de weerstand ombuigen naar leerstand of meerstand. In dit blog nemen een van de grootste drijfveren ter wereld door: geld.

Geld, een essentiële drijfveer


Geld als motivatie om iets te doen is niemand onbekend. We komen er op verschillende manieren van in beweging: we roven, moorden en werken ervoor. We hebben het nodig om te kunnen voorzien in onze basisbehoeften, zoals onderdak en voedsel. In onze Westerse maatschappij regelen we deze basisbehoeften niet allemaal zelf – er zijn maar weinig mensen die volledig zelfvoorzienend van eigen land leven – maar hebben we geld nodig om deze zaken te kopen.

Maar als je verder kijkt, blijken ook andere mentale behoeften een rol te spelen als deze basisbehoeften eenmaal zijn vervuld. We willen ook plezier, ontspannen, kwaliteit van leven en zelfontplooiing. Om hier invulling aan te geven, hebben we weer geld nodig.
Bottom line: geld is een essentiële drijfveer om in beweging te komen, en dus om te werken.

Directe beloning in de vorm van geld

Een mooi voorbeeld hiervan was een grote campagne om ICT-medewerkers te werven. Als jij kwam solliciteren en je werd aangenomen, kon je ter plekke je leaseauto uitzoeken en meenemen. De sollicitatiegesprekken werden zelfs in de showroom gevoerd! Direct geld in de vorm van een prima salaris in combinatie met je eigen auto naar keuze; een prachtige beloning voor een nieuwe baan. Elke pas afgestudeerde kwam erop af.

Hetzelfde zien we terug in sales. Veel verkopers krijgen een bonus als zij hun target halen, en een hogere bonus als ze daar bovenuit komen. Het is een extra prikkel om hard(er) te werken, die uitstekend werkt voor mensen die gevoelig zijn voor geld en daar veel behoefte aan hebben.

Basisdrijfveer die per persoon verschilt

Zoals we allemaal weten, is de ene mens de andere niet. Hoe groot de behoefte aan geld is, en hoeveel geld iemand dan nodig heeft, kan enorm verschillen. Dat is onder andere leeftijdsgebonden. Als pas afgestudeerde heb je immers minder nodig dan als veertiger met 3 kinderen en een hypotheek. Ook is de behoefte aan geld gebonden aan je situatie. Heb je een partner die goed verdient, dan is je behoefte waarschijnlijk minder groot dan als je een alleenstaande moeder bent.

Geld is dus een basisdrijfveer voor iedereen die werkt: voor wat, hoort wat. Want als je 40 uur per week zou leidinggeven en je kreeg er niet voor betaald, zou je het dan nog steeds doen? En zo ja, waarom dan?

Geld = vrijheid

Hier zit volgens mij de crux: ik denk dat geld op zich niet de drijfveer is. Ik denk dat het eigenlijk de behoefte aan vrijheid is. Je wilt de regie voeren over je eigen leven. Je wilt op jouw manier en in jouw tijd invulling geven aan je leven. Geld geeft ons de ruimte om te doen wat we willen. Dit is voor iedereen anders. De mate en hoeveelheid zijn afhankelijk van je ambitie: de een heeft genoeg aan eten en onderdak, de ander wil meer.
Dat wij nu eenmaal in een Westerse maatschappij leven, verandert daar niet veel aan. Zou je in de Afrikaanse jungle wonen, dan is de kans groot dat je aan geld niet veel hebt. Dan zou je misschien in beweging komen om je kennis te kunnen delen in ruil voor onderdak en eten. En als dat niet genoeg voor je was, zou je je mentale behoefte aan ontspanning en ontwikkeling op een heel andere manier invullen. Maar dat zou je wel degelijk nastreven!

Als je het zo bekijkt, is geld niets meer of minder dan een middel. Het geeft je toegang tot vrijheid.

Altijd aanwezige drijfveer

Kortom, we hebben geld nodig om te leven. Afhankelijk van je situatie is de behoefte aan dit middel groot of klein, maar de behoefte is altijd aanwezig.

Maar wat nu als we als miljonair ter wereld komen? Dan valt deze drijfveer weg. Toch komen we nog steeds in beweging. Dat betekent dat er meer drijfveren zijn. Hulpvaardigheid is er zo een. Daarover is ook een blog. Nieuwsgierig?