Meer betrokkenheid in je team – 9 gouden tips

betrokkenheid-in-je-team

De vraag van een manager zette me laatst aan het denken. Zij vroeg me hoe ik betrokkenheid creëerde. Ze had het idee dat daar nog iets te verbeteren viel. Gevoelsmatig zette ze me met deze vraag voor het blok. Ik vind betrokken medewerkers namelijk een vanzelfsprekend element voor een winstgevend team. Ik had me nooit gerealiseerd dat het creëren van betrokkenheid een issue of doel op zich kan zijn. 

Naar aanleiding van dit boeiende gesprek ben ik in mijn archieven, herinneringen en ervaringen gedoken. Ik kwam daar een aantal gouden tips tegen om betrokkenheid te creëren, en die deel ik graag met je. Hoe leuk om eens anders te kijken naar een specifiek aspect van een winstgevend team!

Waarom is betrokkenheid zo belangrijk?

Uit onderzoek is gebleken dat meer betrokkenheid direct effect heeft op de resultaten van elke organisatie. Productiviteit, innovatie en klantbetrokkenheid stijgen, terwijl personeelsverloop en ziekteverzuim juist dalen. Medewerkers voelen zich gezien en gewaardeerd, ervaren ruimte en merken dat hun talenten beter worden benut.

Hier zijn 9 gouden tips om betrokkenheid te realiseren:

1. Wees een betrokken leider

Begin bij jezelf. Ben jij betrokken? Als jij je niet betrokken voelt bij de missie van het bedrijf, straal je dit onbewust uit. Je team merkt dat. Onderzoek waar jouw motivatie zit om het team winstgevend te maken en maak dit zichtbaar.

2. Wees zelf de verandering 

Heb je de kennis, vaardigheden en drive om een team winstgevend te maken? Kun je omschakelen van sturend leiden naar stimuleren of loslaten? Kun je van controleren en beheersen overgaan op ondersteunen? Neem je eigen overtuigingen en belemmeringen onder de loep. Pak ze op om jezelf uit te dagen en te groeien. Dan pas kun je het maximale uit je team halen.

3. Wees helder in je kaders en context 

Om medewerkers optimaal te laten functioneren, wil je niet de hele dag kijken wat ze doen. Geef duidelijke kaders en creëer ruimte om binnen die kaders tot topprestaties te komen. Zorg voor autonomie. Let op: het stellen van kaders kan een behoorlijke uitdaging zijn.

4. Bied steun en veiligheid

Medewerkers willen veiligheid voelen om dingen te doen die ze nog niet eerder hebben gedaan. Ze willen een coach die ze steunt en begeleidt. Ze willen een leidinggevende die het voorbeeldgedrag laat zien.

5. Stel doelen 

Zorg dat het gezamenlijke doel én het procesdoel voor iedereen helder zijn. Kies bij voorkeur een doel dat aanspreekt, motiveert en energie geeft. Leg uit waarom de huidige situatie niet meer voldoet. Waarom moet het bedrijf van A naar B? Doelen die gezamenlijk zijn opgesteld, hebben het meeste draagvlak. 

6. Stimuleer betrokkenheid

De ultieme manier om de betrokkenheid te vergroten is simpel: door medewerkers te betrekken. Niet door een email met informatie te sturen, maar echt betrekken door te luisteren en in gesprek te gaan. Of nog beter, door medewerkers verantwoordelijk te maken voor bepaalde acties.

7. Vier successen

Je kunt elk succes,  groot of klein, vieren door het te zien en te benoemen. Hierdoor maak je zichtbaar dat het succes wordt gewaardeerd en dat het team op de goede weg is. Het geeft vertrouwen om door te gaan, ook als een volgende stap moeilijk lijkt. Niemand kon tenslotte na een sprong in het diepe meteen zwemmen? Handige tip hierbij: besef dat iedereen bij een winnend team wil horen. 

8. Weet wat iedereen drijft 

Je wilt ergens bij horen of aan iets meedoen als je weet wat dat voor jezelf betekent. “What’s in it for me?” is de vraag die iedereen bewust of onbewust beantwoord wil hebben. Dit moet dus duidelijk zijn. Wat drijft jouw teamleden? Wat is hun intrinsieke motivatie om deel te nemen aan dit team? Als je dit weet, krijg je hen in beweging door hen in die behoefte te stimuleren.

9. Daag mensen uit  

Bij het betrekken van medewerkers moet je wel rekening houden met hun kwaliteiten en talent. Hun vakmanschap dus. Laat hen zelf maar benoemen waaraan ze mee willen doen. Ze zullen je zeker verrassen. Geef hun ruimte om te leren en te experimenteren.

Zit er iets voor je bij? Zijn er stappen die je onwijs goed toepast, en ook waarvan je nog geen of onvoldoende gebruik maakt? Ik hoop dat ze je aan het denken zetten. Laat vooral je mening horen. Een mailtje naar info@100dagenwerkplezier.nl is genoeg. Ik kijk er naar uit.