Laatst sprak ik bij school een ouder die ook op zijn kinderen wachtte. Zijn contract wordt waarschijnlijk niet verlengd. Het was moeilijk voor hem geweest om een nieuwe baan te vinden. Toen de fabriek waar hij jarenlang met plezier had gewerkt, een paar jaar geleden moest sluiten, had hij lang thuis gezeten. Hij werkt nu bijna twee jaar via een uitzendbureau bij een productiebedrijf. Hij weet nu al dat hij niet hoeft te rekenen op een vaste aanstelling. “Hoezo?” vroeg ik. “Omdat ik teveel zeg,” was het antwoord. Huh?

Werken zonder commentaar

Hij legde uit dat de ploeg waarmee hij veel werkt, stuk voor stuk rustige medewerkers zijn die geen commentaar leveren. Ieder doet zijn ding en that’s it. Dit is wat zijn manager het liefste ziet. Hijzelf is een harde werker die herhaaldelijk verbeterpunten heeft aangegeven. Inmiddels doet hij dat niet meer, want er verandert toch niets. Ook pogingen om sfeer te creëren, meer samen te werken en vaker collegiale aanspraak te hebben om het werk te verlichten, laat hij achterwege. Want ook hierop volgt geen respons. Kortom, hij werkt uitsluitend voor zijn loon, doet wat er moet gebeuren en vindt het niet erg dat hij straks geen verlenging krijgt. Al is het geld natuurlijk wel een punt.

Wow, wat zou  ik graag eens met deze leidinggevende het gesprek aangaan. Wat een gemiste kans om je team beter en met plezier te laten renderen! Het zou goed zijn voor alle betrokkenen, inclusief de aandeelhouders.

Ik zou hem 4 tips willen meegeven.

  1. Wees een OEN – Open, Eerlijk en Nieuwsgierig

Een weekje niets zeggen en vooral luisteren, kijken en vragen stellen levert veel meer inzichten op dan op afstand controleren. Die inzichten, op proces- en medewerkersniveau, kan hij samen met het team omzetten in een betere werksfeer. Daardoor kan het team makkelijker en sneller resultaten opleveren. De manager zal versteld staan.

  1. Onderzoek waarom het zo belangrijk is dat het team geen weerwoord geeft

Welke overtuiging zit hier achter? Het lijkt handig om een team te hebben dat simpelweg het werk doen en verder niets. Lekker makkelijk. Maar zou het niet slimmer zijn om je team te stimuleren om nog beter te presteren? Juist de uitvoerders weten vaak waar zaken beter, sneller en efficiënter kunnen. Juist het teamlid dat aankomt met ideeën, is betrokken en heeft hart voor de zaak. Smoor initiatief niet in de kiem, maar gebruik het!

  1. Leer je medewerkers kennen

Stimuleer en ondersteun je teamleden. Laat hen veiligheid ervaren en geef hun vertrouwen. Ze zullen initiatiefrijker worden, met kansen komen en betrokkenheid tonen. Samen worden ze een sterker team. Ze kunnen en willen makkelijker meer werk aan, met betere resultaten. Niet voor het geld, maar met hart voor het bedrijf. Het gevolg is dat de organisatie winstgevender wordt.

  1. Wees meer jezelf, wees meer mens

Het is voor de teamspirit en het vertrouwen van de medewerkers enorm waardevol om meer mens te zijn: een compliment, schouderklopje, luisteren en je afspraken nakomen. Daarmee weet iedereen dat hun inzet gewaardeerd wordt en dat het team op de goede weg is. Het creëert vertrouwen, om door te gaan bij de volgende stappen, hoe moeilijk ook.

Van controlerend sturen naar menselijk management

Ik zie zo vaak managers die vanuit controle en directieve sturing basisresultaten halen met hun team.  Wat is de reden voor hun aanpak: macht? Angst, ego of status? Een tekort aan kennis en/of vaardigheden?
Hoe dan ook beseffen deze managers niet dat ze verhoudingsgewijs veel harder moeten werken om resultaat te boeken. Er is namelijk geen betrokkenheid, openheid of creativiteit aanwezig in het team. En die komt er ook niet. Als manager zijn ze vooral veel bezig met verzuim, prestatieverhoging en personeelsverloop. Zonde.